เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า, Hipot/Insulation/Leakage Testers

ฮิโอกิ ให้ข้อมูลที่มีเกี่ยวกับการสอบถามจากลูกค้า

แรงกระตุ้น, เครื่องทดสอบไฟกระชาก

เครื่องทดสอบ Hipot/ฉนวน/ทนต่อแรงดันไฟฟ้า

ทดสอบซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล

อุปกรณ์ทดสอบกระแสไฟรั่ว

เครื่องทดสอบฉนวน

ผู้ทดสอบกราวด์บอนด์

เครื่องทดสอบการปลดปล่อยบางส่วน