ความแตกต่างของข้อมูลระหว่าง GENNECT One และ power logger

ถาม ข้อมูลที่ฉันจับโดยใช้ฟังก์ชันตรวจสอบแบบเรียลไทม์ของ GENNECT One (SF4000) และข้อมูลที่บันทึกโดยตัวบันทึกกำลังไฟฟ้านั้นแตกต่างกัน ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น?

 A

ข้อมูลที่บันทึกในแบบเรียลไทม์โดย ซอฟต์แวร์ SF4000 GENNECT ONE และข้อมูลที่บันทึกโดยตัวบันทึกกำลังไฟฟ้านั้นเป็นอิสระจากกัน และข้อมูลแต่ละชุดจะสะท้อนถึงการตั้งค่าส่วนบุคคลที่ทำบนอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ หากคุณต้องการดูข้อมูลเดียวกันทั้งบนซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ โปรดใช้ช่วงเวลาการบันทึกเดียวกันในเครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าและฟังก์ชันการตรวจสอบแบบเรียลไทม์บน SF4000

สิ่งนี้ใช้กับตัวบันทึกกำลังไฟฟ้าและ PQA ต่อไปนี้: