Cài đặt Logger Utility SF1000: Không thể kết nối Bộ nhớ-HiLogger LR8450 với máy tính (PC) qua USB.

Q Trong cài đặt kết nối của Logger Utility SF1000, kết quả tìm kiếm không xuất hiện ngay cả khi chọn và tìm kiếm USB. Trình điều khiển USB được chỉ định đã được cài đặt và cổng (COM, LPT) được hiển thị dưới dạng [HIOKI MEMORY HiLOGGER LR8450 (COM7)] trong trình quản lý thiết bị của PC. Hệ điều hành (hệ điều hành) của PC là phiên bản Windows10 64 bit. Có cách nào để giải quyết vấn đề này không?

Đ

Xác nhận những điều sau:

 • 1. Đảm bảo rằng Logger Utility và trình điều khiển USB là phiên bản mới nhất.
 • 2. Nhấp chuột phải vào [HIOKI MEMORY HiLOGGER LR8450 (COM7)] được hiển thị trong [Device Manager] của PC và xác nhận rằng trình điều khiển USB là bình thường.
 • 3. Thử cài đặt lại trình điều khiển USB bằng cách nhấp chuột phải vào [HIOKI MEMORY HiLOGGER LR8450 (COM7*)] trong [Device Manager] để xóa trình điều khiển USB một lần.
  *Số [COM7] được hiển thị có thể khác nhau tùy thuộc vào cổng USB được kết nối.
 • 4. Thử một cổng USB khác trên máy tính (PC) của bạn.
 • 5. Thử đổi cáp USB sang cáp USB khác.
 • 6. Nhấn nút SET trên thiết bị để truy cập trang hệ thống và kiểm tra cả bốn mục trong phần khởi tạo để khởi tạo hệ thống.
 • 7. Thử sử dụng một máy tính khác hoặc Memory HiLogger LR8450 khác nếu bạn có (Hoạt động cũng có thể không ổn định tùy thuộc vào phiên bản Windows10 và máy tính của bạn.)
 • 8. Thử khởi động lại PC sau khi cài đặt trình điều khiển USB.
 • 9. Đặt cài đặt [Tính toàn vẹn bộ nhớ] thành [Tắt] bằng cách sau đối với Windows 10 trở lên.
  Menu [Bắt đầu] > [Cài đặt] > [Cập nhật & Bảo mật] > [Bảo mật Windows] > [Bảo mật thiết bị] > [Chi tiết cách ly lõi] > [Tính toàn vẹn của bộ nhớ] > [Tắt].

* Vui lòng kiểm tra môi trường bảo mật của bạn để biết các yếu tố khác.

Sản phẩm liên quan