การตั้งค่า Logger Utility SF1000: ไม่สามารถเชื่อมต่อ Memory-HiLogger LR8450 กับคอมพิวเตอร์ (PC) ผ่าน USB

Q ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อของ Logger Utility SF1000 ผลการค้นหาจะไม่ปรากฏแม้ว่าจะเลือกและค้นหา USB แล้วก็ตาม ติดตั้งไดรเวอร์ USB ที่ระบุแล้ว และพอร์ต (COM, LPT) จะแสดงเป็น [HIOKI MEMORY HiLOGGER LR8450 (COM7)] ในตัวจัดการอุปกรณ์ของพีซี OS (ระบบปฏิบัติการ) ของพีซีคือเวอร์ชัน Windows10 64 บิต มีวิธีจัดการกับเรื่องนี้หรือไม่?

 A

ยืนยันสิ่งต่อไปนี้:

 • 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Logger Utility และไดรเวอร์ USB เป็นเวอร์ชันล่าสุด
 • 2. คลิกขวาที่ [HIOKI MEMORY HiLOGGER LR8450 (COM7)] ที่แสดงใน [Device Manager] ของพีซี และยืนยันว่าไดรเวอร์ USB เป็นปกติ
 • 3. ลองติดตั้งไดรเวอร์ USB ใหม่โดยคลิกขวาที่ [HIOKI MEMORY HiLOGGER LR8450 (COM7*)] ใน [Device Manager] เพื่อลบไดรเวอร์ USB หนึ่งครั้ง
  *หมายเลข [COM7] ที่แสดงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพอร์ต USB ที่เชื่อมต่อ
 • 4. ลองใช้พอร์ต USB อื่นบนคอมพิวเตอร์ (พีซี) ของคุณ
 • 5. ลองเปลี่ยนสาย USB เป็นสาย USB อื่น
 • 6. กดปุ่ม SET บนเครื่องมือเพื่อไปที่หน้าระบบ และตรวจสอบทั้งสี่ในส่วนการเริ่มต้นเพื่อเริ่มต้นระบบ
 • 7. ลองใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือ Memory HiLogger LR8450 อื่น หากคุณมี (การทำงานอาจไม่เสถียร ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Windows10 และคอมพิวเตอร์ของคุณ)
 • 8. ลองรีสตาร์ทพีซีของคุณหลังจากติดตั้งไดรเวอร์ USB แล้ว
 • 9. ตั้งค่า [Memory Integrity] เป็น [Off] ตามรายการต่อไปนี้สำหรับ Windows 10 หรือใหม่กว่า
  เมนู [เริ่ม] > [การตั้งค่า] > [อัปเดตและความปลอดภัย] > [ความปลอดภัยของ Windows] > [ความปลอดภัยของอุปกรณ์] > [รายละเอียดการแยกคอร์] > [ความสมบูรณ์ของหน่วยความจำ] > [ปิด]

* โปรดตรวจสอบสภาพแวดล้อมความปลอดภัยของคุณเพื่อดูปัจจัยอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง