Công cụ đo sóng hài

Q Tôi muốn đo sóng hài - bạn khuyên dùng công cụ kiểm tra nào?

Đ

Để đo sóng hài đơn giản của dòng điện và điện áp, chúng tôi khuyên dùng Đồng hồ đo Thiết bị đo công suất CM3286-01ứng dụng di động GENNECT Cross (tải xuống miễn phí).
 
Để thực hiện các phép đo chi tiết hơn, chúng tôi đề xuất Mẫu PW3360-21 (với chức năng phân tích sóng hài) có thể đo tới sóng hài bậc 40 hoặc Mẫu PW3365, có thể phân tích đến bậc 13. Các kiểu Máy phân tích chất lượng điện năng PQ3100PQ3198 có thể đo đến bậc thứ 50.
 
Ngoài ra, PQ3198 có một chức năng bổ sung có thể đo các phần tử lên đến 80kHz, còn được gọi là sóng hài bậc cao.