Sự khác biệt giữa 9667 và CT9667

Q 9667 đã được nâng cấp lên CT9667. Sự khác biệt giữa hai mô hình là gì?

Đ

CT9667 cung cấp các chức năng và tính năng được cải tiến như khóa cảm biến dễ sử dụng hơn và khả năng lưu cài đặt phạm vi khi mất điện.
Không có sự khác biệt về dòng điện định mức và định mức đầu ra nên CT9667 có thể được sử dụng với các sản phẩm hiện được ghép nối với 9667.