ความแตกต่างระหว่าง 9667 และ CT9667

Q 9667 ได้รับการอัปเกรดเป็น CT9667 แล้ว ความแตกต่างระหว่างสองรุ่นคืออะไร?

 A

CT9667 มีฟังก์ชันและคุณสมบัติที่ได้รับการปรับปรุง เช่น การล็อคเซ็นเซอร์ที่ใช้งานได้ง่ายขึ้น และความสามารถในการบันทึกการตั้งค่าช่วงระหว่างที่ไฟฟ้าดับ
ไม่มีความแตกต่างเกี่ยวกับพิกัดกระแสและพิกัดเอาต์พุต ดังนั้น CT9667 จึงสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ที่จับคู่กับ 9667 ในปัจจุบันได้