Cách tải phần mềm WaveViewer

Q Tôi đang sử dụng Bộ nhớ HiCORDER. Phần mềm nào có thể tải xuống để xem dạng sóng trên PC của tôi?

Đ

Vui lòng tải xuống phần mềm WaveViewer miễn phí từ liên kết sau.

Trình xem sóng (Wv)

 

WaveViewer hỗ trợ các HiCorders bộ nhớ sau:

Sê-ri MR6000, MR8870, MR8880, MR8875, MR8847 , sê-ri 8860 (đã ngừng sản xuất), MR8827, v.v.