ซ่อมแซม

บริการและการรับประกันการซ่อม

บริการซ่อม

ฮิโอกิ จะทำชุดการวินิจฉัยความล้มเหลวเพื่อประเมินสถานะของเครื่องมือและการทำงานภายในของคุณ จากนั้นช่างเทคนิคของเราจะซ่อมแซมเครื่องมือของคุณตามผลลัพธ์

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการซ่อมแซมแล้ว โปรดดู "ความพร้อมในการให้บริการซ่อม" จากหน้าด้านล่าง

ข้อมูลบริการตามผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาการรับประกันการซ่อม

ฮิโอกิ รับประกันงานซ่อม ตราบใดที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งาน งานซ่อมแซมเพิ่มเติมใดๆ (การซ่อมแซมปัญหาเดียวกัน) ที่ ฮิโอกิ จำเป็นต้องใช้ภายในระยะเวลาหนึ่งจะได้รับบริการฟรี

ระยะเวลาซ่อม

เราอาจปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือเปลี่ยนรุ่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์และผลผลิตของเรา เราจะซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปีนับจากวันที่เลิกผลิต แม้ว่าเราอาจเลือกที่จะเสนอให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้รุ่นอื่น หากการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องยากเนื่องจากสภาพสังคมหรือเศรษฐกิจ เมื่อผ่านไปห้าปีนับตั้งแต่การหยุดผลิตผลิตภัณฑ์ เราจะยอมรับคำขอสอบเทียบสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นก็ต่อเมื่อเราสามารถทำงานได้ภายในบริษัทเท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ ฮิโอกิ

เครือข่ายทั่วโลก