ไม่สามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ "LR5000 Utility"

Q ไม่สามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ "LR5000 Utility" ซึ่งมาพร้อมกับตัวบันทึกข้อมูล ของฮิโอกิ ฉันจะติดตั้งได้อย่างไร พีซีของฉันคือ Windows 10

 A

เมื่อติดตั้งจากแผ่นซีดี อาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของพีซี (ระบบปฏิบัติการ ความปลอดภัย ฯลฯ)

ในกรณีนั้น โปรดลองทำดังต่อไปนี้:
1. ดาวน์โหลด "LR5000 Utility" โดยตรงจากหน้าด้านล่าง
https://www.hioki.com/sg-en/support/download/software/versionup/detail/id_590
2. ติดตั้งทั้ง "แอปพลิเคชัน (LR5000Utility)" และ "ไดรเวอร์ (LR509xDriver)"
3. หากความปลอดภัยของพีซีของคุณห้ามการติดตั้งหรือแก้ไขซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน โปรดยืนยันกับผู้ดูแลระบบของคุณ

ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง