กำลังดูข้อมูลบน GENNECT One

Q ข้อมูลการวัดจาก PQA (หรือตัวบันทึกกำลังไฟฟ้า) ของฉันได้รับการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติผ่าน SF4000 GENNECT One ฉันสามารถดูข้อมูลในส่วนฐานข้อมูลได้ แต่ฉันจะหาไฟล์ raw ได้ที่ไหน

 A

หากต้องการรับไฟล์ดิบจากแอปพลิเคชัน GENNECT One Windows คุณต้องส่งออกไฟล์ก่อน ใน "ข้อมูล" เลือกข้อมูลที่คุณต้องการส่งออกโดยทำเครื่องหมายถูกข้างข้อมูลในรายการข้อมูล คลิก "ส่งออก" เลือกเส้นทางที่ต้องการ