การวัดกระแสไฟรั่วเป็นระยะด้วย PQA

ถาม ฉันสามารถวัดกระแสไฟฟ้ารั่วเป็นระยะด้วย PQ3198, PQ3100, PW3365 หรือ PW3360 ได้หรือไม่

 A

ในการจับสัญญาณกระแสไฟฟ้ารั่วไหลเป็นระยะ คุณต้องใช้เครื่องมือที่สามารถทำการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องแบบไร้ช่องว่าง ข้อมูลจำเพาะนี้มีอยู่ในเครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า PQ3198 และ PQ3100 รวมถึงเครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าแบบหนีบรุ่น PW3365 และ PW3360 นี่คือข้อกำหนด:

RMS: การวัดต่อเนื่องทุกๆ 200 มิลลิวินาทีโดยประมาณ
กระแสไหลเข้า: การวัดอย่างต่อเนื่องทุกครึ่งคลื่น

RMS: การวัดต่อเนื่องทุกๆ 200 มิลลิวินาทีโดยประมาณ