Không thể kết nối với máy tính qua USB (Nguồn tín hiệu DC SS7012)

Q Tôi đã mua Nguồn tín hiệu DC SS7012 mới. Tôi đã mua Gói giao tiếp tùy chọn SS9000 và cài đặt trình điều khiển USB, nhưng tại sao tôi không thể giao tiếp với máy tính của mình?

Đ

Hãy đảm bảo những điều sau đây.

1. Vui lòng tải xuống và cài đặt trình điều khiển USB mới nhất từ trang web của chúng tôi.
Trang chủ > Dịch vụ & Hỗ trợ > Tải xuống > Trình điều khiển, Phần sụn & Phần mềm
liên kết
https://www.hioki.com/global/support/download/software?keyword=SS7012
2. Vui lòng thử một cổng USB khác trên máy tính của bạn.
3. Thử đổi cáp USB khác.
4. Hãy thử một máy tính khác. Nếu bạn tình cờ có một SS7012 khác, hãy thử với một cái khác.
5. Sau khi cài đặt trình điều khiển USB, vui lòng khởi động lại PC của bạn và thử lại.

Sản phẩm liên quan