Kết nối đầu dò dòng điện để sử dụng Thiết bị đo công suất

Q Tôi nên chú ý điều gì khi đo bằng đầu đo dòng điện AC/DC CT6843A được kết nối với Thiết bị đo công suất PW3337?

Đ

Những điểm chính cần lưu ý:
1. Ngoài đầu đo dòng điện AC / DC, Bộ cảm biến tùy chọn CT9555 và Dây kết nối L9217 được yêu cầu đo bằng PW3337.
2. "Phương pháp đầu vào hiện tại" và tỷ lệ CT phải được chọn để sử dụng cảm biến Dòng điện (đo Độ chính xác dòng điện cao) thuộc LOẠI 2 của Thiết bị đo công suất PW3337.

Ví dụ cài đặt:
Khi sử dụng với đầu đo dòng điện AC/DC CT6843A (AC/DC 200 A) và Thiết bị đo công suất PW3337
Đặt loại đầu vào cảm biến thành [TYPE 2] và tỷ lệ CT thành [4].
Lưu ý: Tỷ lệ TYPE và CT thay đổi tùy theo cảm biến và oát kế (đồng hồ đo công suất). Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết.

Sản phẩm liên quan