การเชื่อมต่อโพรบปัจจุบันเพื่อใช้ Power Meter

ถาม ฉันควรใส่ใจอะไรเมื่อทำการวัดด้วยโพรบกระแสไฟ AC/DC CT6843A ที่เชื่อมต่อกับพาวเวอร์มิเตอร์ PW3337

 A

ประเด็นหลักที่ควรทราบ:
1. นอกจากหัววัดกระแสไฟ AC/DC แล้ว ยังต้องใช้ชุดเซนเซอร์ CT9555 และสายเชื่อมต่อ L9217 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมในการวัดด้วย PW3337
2. ต้องเลือก "วิธีการป้อนข้อมูลปัจจุบัน" และอัตราส่วน CT เพื่อใช้เซ็นเซอร์กระแส (การวัดกระแสที่มีความแม่นยำสูง) ที่อยู่ภายใต้ TYPE 2 ของ Power Meter PW3337

ตัวอย่างการตั้งค่า:
เมื่อใช้ร่วมกับโพรบกระแสไฟ AC/DC CT6843A (AC/DC 200 A) และพาวเวอร์มิเตอร์ PW3337
ตั้งค่าประเภทอินพุตเซ็นเซอร์เป็น [ประเภท 2] และอัตราส่วน CT เป็น [4]
หมายเหตุ: อัตราส่วน TYPE และ CT จะแตกต่างกันไปตามเซ็นเซอร์และวัตต์ (มิเตอร์วัดกำลัง) กรุณาตรวจสอบคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง