Thiết bị kiểm tra cách điện cho hệ thống PV (quang điện) là gì?

Q Sự khác biệt giữa máy kiểm tra cách điện thông thường và mẫu Thiết bị kiểm tra cách điện IR4053 lý tưởng cho hệ thống PV là gì?

Đ

Thiết bị kiểm tra cách điện IR4053 dành cho hệ thống năng lượng mặt trời có chức năng PV chuyên dụng "PVΩ".
Chức năng chuyên dụng PV "PVΩ" có thể được sử dụng để đo điện trở cách điện giữa tấm pin mặt trời và mặt đất mà không bị ảnh hưởng bởi việc phát điện.
Tắt mọi thiết bị ngắt kết nối và tách khỏi bộ điều hòa nguồn trước khi bắt đầu đo cho tấm pin năng lượng mặt trời.

Sử dụng dải điện trở cách điện thông thường khi đo giữa đầu ra của hộp nối với đất và giữa bộ điều hòa công suất với đất.

Sản phẩm liên quan