Kết nối FT3425 với PC

Q Tôi dường như không thể kết nối với FT3425 bằng phần mềm ứng dụng PC thông qua kết nối USB.

Đ

Ứng dụng PC "Communicator for FT3424” miễn phí cho phép bạn tải dữ liệu đo được thực hiện bằng Máy đo Lux FT3424FT3425 lên PC của bạn, cũng như thực hiện cài đặt cho máy đo lux trên PC và chuyển chúng sang thiết bị đo. Vui lòng kiểm tra các mục sau :

1. Nếu bạn đang sử dụng Model FT3425, bạn có đang sử dụng chức năng Bluetooth không?
Nếu chức năng Bluetooth được BẬT, khả năng truyền dữ liệu USB sẽ bị tắt. Vui lòng TẮT chức năng Bluetooth và thử lại.
2. Trình điều khiển USB đã được cài đặt đúng cách chưa?
Để truyền dữ liệu, bên cạnh ứng dụng PC, bạn cũng cần cài đặt trình điều khiển USB. Vui lòng chọn [DPInst64.exe](dành cho hệ điều hành 64 bit) hoặc [DPInst32.exe] (dành cho hệ điều hành 32 bit)tùy thuộc vào môi trường PC của bạn.