เชื่อมต่อ FT3425 กับพีซี

Q ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับ FT3425 โดยใช้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันพีซีผ่านการเชื่อมต่อ USB ได้

 A

แอปพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์ "Communicator for FT3424” ฟรีช่วยให้คุณอัปโหลดข้อมูลการวัดที่ถ่ายด้วย FT3424 และ FT3425 Lux Meter ไปยังพีซีของคุณ รวมทั้งทำการตั้งค่าสำหรับ Lux Meter บนพีซีและถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์การวัด โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ :

1. หากคุณใช้รุ่น FT3425 คุณใช้ฟังก์ชัน Bluetooth หรือไม่
หากฟังก์ชัน Bluetooth เปิดอยู่ ความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูล USB จะปิดใช้งาน โปรดปิดฟังก์ชัน Bluetooth แล้วลองอีกครั้ง
2. ไดรเวอร์ USB ติดตั้งถูกต้องหรือไม่?
ในการถ่ายโอนข้อมูล นอกจากแอปพลิเคชันพีซีแล้ว คุณต้องติดตั้งไดรเวอร์ USB ด้วย โปรดเลือก [DPInst64.exe](สำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต) หรือ [DPInst32.exe] (สำหรับระบบปฏิบัติการ 32 บิต) ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมพีซีของคุณ