Không thể kết nối dòng LR8500 với thiết bị Windows Bluetooth tiêu chuẩn

Q Tôi đang cố gắng kết nối Bộ ghi độ ẩm không dây LR8514 với PC. Dấu Bluetooth xuất hiện nhưng tôi vẫn không thể kết nối.

Đ

Bộ ghi dữ liệu không dây Sê-ri LR8500 sử dụng trình điều khiển Windows Bluetooth tiêu chuẩn để hoạt động. Vui lòng kiểm tra xem Windows Bluetooth Enumerator có được lưu trữ trong trình quản lý thiết bị trên PC của bạn không. Nếu không, vui lòng cài đặt tiện ích.


Bạn cũng có thể muốn thử khởi động lại máy tính của mình vì điều này đôi khi giải quyết được sự cố. Xin lưu ý rằng có thể có một số trường hợp hoặc môi trường PC khi ghép nối Bluetooth không thành công.