ไม่สามารถเชื่อมต่อ LR8500 series กับอุปกรณ์ Windows Bluetooth มาตรฐานได้

ถาม ฉันกำลังพยายามเชื่อมต่อเครื่องบันทึกความชื้นแบบไร้สาย LR8514 กับพีซี เครื่องหมาย Bluetooth ปรากฏขึ้น แต่ฉันยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้

 A

เครื่องบันทึกข้อมูลแบบไร้สาย LR8500 Series ใช้ไดรเวอร์ Windows Bluetooth มาตรฐานในการทำงาน โปรดตรวจสอบเพื่อดูว่า Windows Bluetooth Enumerator ถูกจัดเก็บไว้ในตัวจัดการอุปกรณ์ของพีซีของคุณ ถ้าไม่ใช่ โปรดติดตั้งยูทิลิตี


นอกจากนี้ คุณยังอาจต้องการลองรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ เนื่องจากบางครั้งวิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้ โปรดทราบว่าอาจมีบางสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมของพีซีที่การจับคู่ Bluetooth ล้มเหลว