USB bị trục trặc và không nhận dạng được

Câu hỏi Tôi đang cố gắng lưu dữ liệu trong thời gian thực vào Bộ nhớ LR8400 HiLogger sử dụng khoảng thời gian ghi 100ms. Sau khoảng 3 ngày, một thông báo lỗi xuất hiện. Tôi có thể xem các tệp trong USB bằng PC của mình, nhưng nó không giống như dữ liệu có thể sử dụng được.

Đ

Rất có thể bộ nhớ USB bị hỏng hoặc bản thân tệp bị hỏng. Để lưu dữ liệu vào bộ ghi dữ liệu Hioki như dòng LR8400 hoặc các sản phẩm khác của Hioki như bộ ghi bộ nhớ, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phương tiện lưu trữ chỉ được bán bởi HIOKI. Chúng tôi không đảm bảo hoạt động của các thiết bị được bán bởi nhà sản xuất bên thứ ba. Các thanh USB và thẻ CF có bán trên thị trường khác nhau về chất lượng và khả năng lưu giữ dữ liệu, đồng thời có thể không có lợi cho việc lưu một lượng lớn dữ liệu theo thời gian thực do các thiết bị của chúng tôi xuất ra. Trong một số trường hợp, USB thậm chí có thể không được nhận dạng, hoạt động hoặc đọc hoặc lưu bất kỳ dữ liệu nào.


Hãy chắc chắn mua phương tiện lưu trữ được bán bởi HIOKI.