USB ทำงานผิดปกติและไม่รู้จัก

ถาม ฉันกำลังพยายามบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยัง LR8400 Memory HiLogger โดยใช้ช่วงเวลาการบันทึก 100ms หลังจากนั้นประมาณ 3 วัน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดก็ปรากฏขึ้น ฉันสามารถดูไฟล์ใน USB โดยใช้พีซีของฉันได้ แต่ดูเหมือนข้อมูลที่ใช้ไม่ได้

 A

มีความเป็นไปได้สูงที่คลังหน่วยความจำ USB อาจเสียหาย หรือตัวไฟล์เสียหาย หากต้องการบันทึกข้อมูลลงในเครื่องบันทึกข้อมูล ฮิโอกิ เช่น ซีรีส์ LR8400 หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ ฮิโอกิ เช่น เครื่องบันทึกหน่วยความจำ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่จำหน่ายโดย HIOKI เท่านั้น เราไม่รับประกันการทำงานของอุปกรณ์ที่ขายโดยผู้ผลิตบุคคลที่สาม USB sticks และ CF card ที่มีจำหน่ายทั่วไปนั้นแตกต่างกันไปตามคุณภาพและความสามารถในการเก็บรักษาข้อมูล และอาจไม่เอื้อต่อการบันทึกข้อมูลจำนวนมากแบบเรียลไทม์ที่ส่งออกโดยเครื่องมือของเรา ในบางกรณี USB อาจไม่เป็นที่รู้จัก ทำงานหรืออ่าน หรือบันทึกข้อมูลใดๆ


โปรดซื้อสื่อเก็บข้อมูลที่จำหน่ายโดย HIOKI