Địa chỉ MAC

Q Tôi có thể tìm địa chỉ MAC trên Thiết bị ghi dạng sóng MR6000 ở đâu?

Đ

Thông thường, địa chỉ MAC được in trên nhãn dính và gắn vào thân thiết bị. Bạn cũng có thể xác minh địa chỉ MAC trên màn hình của MR6000:

1. Nhấn vào [Cài đặt] (biểu tượng bánh răng ở trên cùng bên trái) —> [Func] —> [Explorer]
2. Màn hình nền Windows sẽ hiển thị. Nhấn vào [Bắt đầu] —> [Cài đặt] (biểu tượng bánh răng trong menu)
3. Chọn [Mạng & Internet] từ cửa sổ Cài đặt
4. Chọn [Trạng thái] —> [Thuộc tính mạng hiển thị]

Địa chỉ MAC (Địa chỉ kiểm soát truy cập Media)mã định danh duy nhất được gán cho thiết bị được trang bị giao diện mạng LAN.