Không thể kết nối GENNECT Cross với một nhạc cụ

Q Tôi không thể kết nối ứng dụng di động GENNECT Cross với một nhạc cụ. Tôi nên kiểm tra những gì?

Đ

Vui lòng xác nhận những điều sau khi bạn không thể kết nối ứng dụng di động GENNECT Cross với một công cụ.

  1. Chức năng Bluetooth của nhạc cụ được BẬT.
  2. Phiên bản GENNECT Cross (Phiên bản cũ hơn có thể không hoạt động bình thường.)
  3. Phiên bản hệ điều hành của điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn là 4.3 trở lên (Android OS) hoặc 10 trở lên (iOS). Xin lưu ý rằng phiên bản mới nhất có thể không hoạt động cho đến khi quá trình nâng cấp của chúng tôi hoàn tất.
  4. Giao tiếp được giới hạn ở tối đa 8 công cụ. Nếu một công cụ không cần thiết được đăng ký, vui lòng loại bỏ nó để tạo khoảng trống cho các thiết bị bổ sung.
  5. Bật chức năng GPS của điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn.
  6. Khởi động lại điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng và các công cụ.