Quy trình điều chỉnh điểm 0 của dòng DT4200

Q Vui lòng cho lời khuyên về cách thực hiện điều chỉnh không của phép đo điện trở trên DT4281.

Đ

bật lại phím REL (Tương đối) trong 1 giây hoặc lâu hơn để thực hiện điều chỉnh bằng không trên các serries DT4200.

Thủ tục DT4281
1) Đặt phạm vi thành "Ω" và rút ngắn các đầu của dây dẫn thử nghiệm.
2) Nhấn phím REL (MAX / MIN) trong 1 giây hoặc lâu hơn.
3) "REL" được hiển thị trên màn hình và quá trình điều chỉnh bằng không được hoàn tất.

Xin lưu ý rằng phím REL được cung cấp kết hợp với các chức năng khác trong các sản phẩm này:
DT4281 và DT4282: MAX / MIN
Dòng DT4250: LỌC
DT4222: HOLD
DT4223 và DT4224: RANGE