ขั้นตอนการปรับค่าศูนย์ของ DT4200 series

Q โปรดแนะนำวิธีการปรับค่าความต้านทานเป็นศูนย์บน DT4281

 A

กดปุ่ม REL (ญาติ) เป็นเวลา 1 วินาทีหรือนานกว่านั้นเพื่อทำการปรับค่าศูนย์ใน DT4200 ซีรีส์

ขั้นตอน DT4281
1) ตั้งค่าช่วงเป็น "Ω" และย่อส่วนปลายของสายวัดทดสอบ
2) กดปุ่ม REL (MAX/MIN) เป็นเวลา 1 วินาทีหรือนานกว่านั้น
3) "REL" จะแสดงบนจอแสดงผลและการปรับค่าศูนย์เสร็จสมบูรณ์

โปรดทราบว่าคีย์ REL นั้นมาพร้อมกับฟังก์ชันอื่นๆ ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้:
DT4281 และ DT4282: MAX/MIN
DT4250 ซีรีส์: FILTER
DT4222: ถือ
DT4223 และ DT4224: RANGE