Hiển thị dạng sóng trên GENNECT Cross [sê-ri CM4370]

Q Tôi đang sử dụng CM4372 và có thể quan sát dạng sóng trên iPhone của mình. Tôi có thể thay đổi trục thời gian và tỷ lệ dòng điện không?

Đ

Dòng CM4370 có thể được định cấu hình để hiển thị dạng sóng trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng bằng ứng dụng GENNECT Cross.Tuy nhiên, trục thời gian (ngang) và dòng điện (dọc) được đặt tự động và người dùng không thể sửa đổi hoặc định cấu hình.

Điều này cũng áp dụng cho các thiết bị tương thích với Bluetooth trong toàn bộ dòng CM43 AC / DC ampe kìm: Máy CM4372 ·,CM4374,CM4376.