การแสดงรูปคลื่นบน GENNECT Cross [CM4370 series]

ถาม ฉันใช้ CM4372 และสามารถสังเกตรูปคลื่นบน iPhone ของฉันได้ ฉันสามารถเปลี่ยนแกนเวลาและมาตราส่วนปัจจุบันได้หรือไม่

 A

ซีรีส์ CM4370 สามารถกำหนดค่าให้แสดงรูปคลื่นบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้โดยใช้แอป GENNECT Crossอย่างไรก็ตาม แกนเวลา (แนวนอน) และปัจจุบัน (แนวตั้ง) จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติและผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขหรือกำหนดค่าได้

นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth ในแคลมป์มิเตอร์ CM43 ทั้งชุด: CM4372,CM4374,CM4376.