Sự không ổn định của 3554-50 giá trị đo được

Q Khi tôi sử dụng 3554-50 để đo nội trở của pin, thiết bị không thể hiển thị giá trị đọc vì các giá trị điện trở không ổn định.

Đ

Nếu các giá trị đo được không ổn định như mô tả bên dưới, hãy thử hành động được đề xuất trong phần “Nguyên nhân và giải pháp”.

Triệu chứng
1. Các giá trị đo được không bình thường.
2. Màn hình thiết bị hiển thị “----.”
3. Màn hình thiết bị hiển thị “OVER”.

Nguyên nhân và giải pháp
1. Dây thử bị đứt. → Thay dây đo.
*Dây đo thường xuyên bị uốn cong trước đây có thể bị đứt trong hệ thống dây điện.
2. Dây đo không được kết nối đúng cách. → Kết nối dây đo đúng cách.
3. Cầu chì của 3554-50 bị đứt. → Thay cầu chì.
4. Hiệu chỉnh 0 chưa được thực hiện đúng cách. → Thực hiện điều chỉnh mức 0 đúng cách.
5. Chưa chọn được phạm vi thích hợp. → Chọn phạm vi thích hợp bằng nút phạm vi của thiết bị.
6. Đầu dây dẫn loại chốt bị hỏng. → Chốt đầu trên 9465-10 và 9772 (9465-90/9772-90) người dùng có thể thay thế được.

Sản phẩm liên quan