Đánh giá các đặc tính đầu vào và đầu ra của bộ điều hòa công suất

Một máy phân tích công suất có thể thực hiện phép đo hoàn toàn đồng bộ các đặc tính đầu vào và đầu ra của máy điều hòa công suất.

■ Điểm nổi bật

- Máy phân tích công suất 3390 có thể hiển thị đồng thời tối đa 32 mục, bao gồm điện áp/ dòng điện DC/AC, hệ số gợn sóng điện áp, công suất, lượng năng lượng điện, hệ số công suất, hệ số méo điện áp/ dòng điện, tần số, lượng năng lượng điện được bán và mua , tốc độ mất cân bằng điện áp và hiệu suất.
- Ngoài ra còn hiển thị dạng sóng điện áp/ dòng điện.

■ Ví dụ về kết nối
■ Cách sử dụng

- Lựa chọn cảm biến dòng điện phù hợp theo loại và mức dòng điện điện.
- Cảm biến dòng điện điện kẹp AC/DC : 9277(20A), 9278(200A), 9279(500A)
- Cảm biến dòng điện chạy qua AC/DC : CT6862(50A), CT6863(200A), 9709(500A), CT6865(1000A)
- Cảm biến dòng dòng điện kẹp AC : 9272-10(20/200A)

- Đặt chế độ tích hợp theo AC và DC.
Cài đặt này tự động thay đổi hiển thị hệ số gợn sóng và hệ số méo hài tổng.
- Chế độ DC: Hệ số gợn sóng (kênh đo lường đầu vào và bên trong)
- Chế độ RMS: Hệ số méo hài tổng (kênh đo ngõ ra)

- Định cấu hình các cài đặt đo hiệu suất và đo tổn thất của bộ điều hòa công suất.
- Pin: Bật nguồn kênh đo lường đầu vào
- Pout: Bật nguồn kênh đo ngõ ra

Danh sách Sản phẩm liên quan