công nghiệpNăng lượng

Khi điện khí hóa ô tô và máy bay tiến triển trong nỗ lực hiện thực hóa một xã hội không có carbon, các thiết bị đang sử dụng dòng điện lớn hơn và tần số cao hơn. Đồng thời, việc sử dụng năng lượng tái tạo đang tăng lên khi máy điều hòa điện trở nên hiệu quả hơn nhờ dòng điện lớn hơn và điện áp cao hơn.
Sản phẩm của chúng tôi tạo điều kiện đo điện áp, dòng điện, công suất và hiệu quả ổn định, độ chính xác cao trong thiết bị sử dụng dòng điện lớn và tần số cao nhờ công nghệ đo điện áp và cảm biến dòng điện độc quyền.

Case Study

Kiến thức cơ bản

Sản phẩm liên quan

Bài viết ứng dụng