ระดับการป้องกันไฟล์ใน LR8410

Q หลังจากเปิดเครื่อง LR8410 Wireless Logging Station และตรวจสอบไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในการ์ด SD โดยกดปุ่ม FILE ข้อความ "กำลังเตรียมการป้องกันไฟล์" จะปรากฏขึ้น

 A

System Protection in the LR8410.  Select "LOW" to minimize these types of dialog windows from appearing if appropriate for the required level of file protection.-->คุณสามารถตั้งค่าระดับการป้องกันระหว่าง HIGH หรือ LOW โดยไปที่ SETTINGS --> System Protection ใน LR8410 เลือก "ต่ำ" เพื่อย่อหน้าต่างโต้ตอบประเภทนี้ไม่ให้ปรากฏขึ้นตามความเหมาะสมสำหรับระดับการป้องกันไฟล์ที่ต้องการ


การตั้งค่านี้มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ HIOKI ต่อไปนี้:

สถานีบันทึกไร้สาย LR8410

LR8400 Series หน่วยความจำ HiLogger

MR8875 หน่วยความจำ HiCorder