ค่ากระแสที่น้อยที่สุดที่สามารถวัดได้ด้วยโพรบกระแสแบบแถบความถี่กว้างคือเท่าใด

Q ค่ากระแสที่น้อยที่สุดที่สามารถวัดได้ด้วยโพรบย่านความถี่กว้างของ ฮิโอกิ คือเท่าใด

 A

ฮิโอกิ wideband current probes สามารถวัดกระแสได้ต่ำถึง 1 mA อย่างไรก็ตาม ค่าที่วัดได้อาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนจากออสซิลโลสโคปหรือ DMM ที่ต่อโพรบ ดังนั้นโปรดคำนึงถึงสิ่งนี้เมื่อตั้งค่าสภาพแวดล้อมการวัด