Hiệu chuẩn

Dịch vụ hiệu chuẩn và điều chỉnh

Hiệu chuẩn

Bởi vì nó xác minh tình trạng của một thiết bị, hiệu chuẩn giống như một cuộc kiểm tra sức khỏe. Cụ thể, quy trình liên quan đến việc kiểm tra tình trạng của một thiết bị tại một thời điểm cụ thể bằng cách so sánh giá trị lý tưởng được chỉ ra bởi một tiêu chuẩn và giá trị được chỉ ra bởi thiết bị đang được hiệu chuẩn.

Dịch vụ hiệu chuẩn

Các dịch vụ hiệu chuẩn của Hioki đã được cập nhật có hiệu lực từ tháng 4 năm 2022.

Khi một thiết bị được hiệu chuẩn và các giá trị đo được của nó được phát hiện không đáp ứng các tiêu chuẩn nội bộ của Hioki, thiết bị đó sẽ được điều chỉnh. Thông qua việc sử dụng liên tục các dịch vụ hiệu chuẩn mà chỉ một nhà sản xuất dụng cụ mới có thể làm được, khách hàng có thể yên tâm sử dụng các thiết bị của họ trong khi vẫn duy trì độ chính xác của chúng.
Dịch vụ hiệu chuẩn này sẽ cho phép chúng tôi trả lại sản phẩm cho khách hàng với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu, vì không có gián đoạn công việc.

Ghi chú

 • Nếu bạn không muốn thiết bị của mình được điều chỉnh, vui lòng cho chúng tôi biết khi bạn yêu cầu hiệu chuẩn. Sản phẩm của bạn sẽ được trả lại mà không cần điều chỉnh, ngay cả khi báo cáo hiệu chuẩn chỉ ra một phán quyết THẤT BẠI (không tuân thủ).
 • Dịch vụ này không áp dụng cho các sản phẩm không thể điều chỉnh hoặc các sản phẩm đã ngừng sản xuất.

Đảm bảo sau khi dịch vụ hiệu chuẩn * ¹

Nếu khách hàng báo cáo việc mất Độ chính xác sau khi hiệu chuẩn trong khi thiết bị được đề cập nằm trong khoảng thời gian hiệu chuẩn được khuyến nghị và chúng tôi có thể xác minh vấn đề, chúng tôi sẽ điều chỉnh thiết bị miễn phí.
(Nếu sản phẩm phải tuân theo yêu cầu hiệu chuẩn thường xuyên, chúng tôi sẽ điều chỉnh nó như một phần của phí hiệu chuẩn.)

 • * 1: Không phải tất cả các sản phẩm đều được bảo hành này.

Điều kiện đảm bảo

 • Nếu mất Độ chính xác do một bộ phận đã hết tuổi thọ sử dụng hoặc xuống cấp, phí sửa chữa sẽ được áp dụng.
 • Nếu việc mất Độ chính xác được cho là có khả năng xảy ra do hư hỏng hoặc do môi trường vận hành hoặc bảo quản, thì phí sửa chữa sẽ được áp dụng.
 • Nếu một sản phẩm được coi là có khả năng bị mất Độ chính xác sau khi giao hàng, chẳng hạn như do đã hết thời gian sửa chữa, chúng tôi có thể liên hệ với khách hàng và từ chối cung cấp bảo hành.
 • Đảm bảo áp dụng cho các sản phẩm được hiệu chuẩn tại Hioki.

Hết hạn hiệu chuẩn (Khoảng thời gian hiệu chuẩn)

Các giá trị thu được vào ngày hiệu chuẩn được sử dụng làm kết quả hiệu chuẩn. Khi hiệu chuẩn hết hạn (tức là khoảng thời gian hiệu chuẩn) phụ thuộc vào điều kiện hoạt động và môi trường của khách hàng. Do đó, khách hàng chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc xác định thời hạn hiệu chuẩn trong khi tính đến khoảng thời gian hiệu chuẩn do Hioki khuyến nghị.

Khoảng thời gian hiệu chuẩn

Hioki khuyến nghị rằng thời gian đảm bảo Độ chính xác của mỗi sản phẩm được coi là khoảng thời gian hiệu chuẩn được khuyến nghị.

Điều chỉnh

Các giá trị hiệu chuẩn sẽ được tối ưu hóa để thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn nội bộ của Hioki.

Nếu một thiết bị được điều chỉnh như một phần của dịch vụ hiệu chuẩn

Các giá trị được tối ưu hóa để chúng đáp ứng các tiêu chuẩn nội bộ của Hioki nhằm giảm nguy cơ mà sau đó chúng sẽ vượt quá mức cho phép.

Để biết khả năng dịch vụ và thời gian bảo hành, vui lòng xem trang bên dưới.

Thông tin dịch vụ theo sản phẩm

Để biết thêm thông tin về hiệu chuẩn, vui lòng liên hệ với nhà phân phối hoặc đại lý được ủy quyền của Hioki.

Mạng lưới toàn cầu

Tài liệu

Tài liệu Hioki có thể phát hành:

Hioki cũng có thể phát hành các tài liệu sau theo yêu cầu:

 • Tham chiếu dữ liệu hiệu chuẩn tiêu chuẩn

  Bộ tài liệu hiệu chuẩn cho các tiêu chuẩn cấp cao nhất của Hioki (được liên kết với các tiêu chuẩn tại các tổ chức bên ngoài)

 • Dữ liệu hiệu chuẩn chuẩn trung gian

  Tập hợp dữ liệu hiệu chuẩn nằm giữa tiêu chuẩn áp dụng và tiêu chuẩn so sánh

 • Dữ liệu hiệu chuẩn tiêu chuẩn đã được sử dụng

  Bộ dữ liệu hiệu chuẩn cho các chất chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn các sản phẩm của Hioki

Hiệu chuẩn ISO / IEC 17025 (JCSS)

Trụ sở chính của Hioki là nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn MRA-cmpliant quốc tế, được JCSS công nhận đáp ứng các yêu cầu ISO / IEC 17025. Do đó, chúng tôi có thể cấp chứng chỉ hiệu chuẩn JCSS mang nhãn hiệu JCSS tuân thủ MRA quốc tế, có nghĩa là chúng được công nhận trên toàn thế giới.

Hiệu chuẩn JCSS và MRA quốc tế

JCSS là chương trình đăng ký được thiết kế để đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn có các kỹ năng công nghệ cần thiết để thực hiện hiệu chuẩn tuân thủ các luật liên quan đến đo lường và các yêu cầu do ISO / IEC 17025 đưa ra.

Các nhà cung cấp dịch vụ đã đăng ký được quyền thực hiện hiệu chuẩn JCSS và cấp chứng chỉ hiệu chuẩn mang dấu ký hiệu JCSS. Các chứng chỉ này là bằng chứng về kỹ năng công nghệ và khả năng truy xuất nguồn gốc của nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn. Các nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn JCSS đã được chứng nhận tuân thủ MRA quốc tế có thể cấp chứng chỉ hiệu chuẩn mang ký hiệu ILAC-MRA và IA Japan. Những chứng chỉ đó có thể được sử dụng như tài liệu chính thức có giá trị được công nhận trên toàn thế giới.

MRA quốc tế

MRA là một thỏa thuận công nhận lẫn nhau. IA Japan thuộc ILAC và APAC bao gồm NVLAP, A2LA, UKAS, DKD và NATA. Chứng chỉ hiệu chuẩn do các nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn cấp đã được IA Nhật Bản chứng nhận tuân thủ MRA được coi là tương đương với chứng chỉ hiệu chuẩn được công nhận bởi các tổ chức chứng nhận thành viên ở các quốc gia thành viên.

 • [MRA: Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau] JCSS (Nhật Bản: IA Nhật Bản) → UKAS (Anh) / DKD (Đức) / NATA (Úc) / NVLAP, A2LA (Mỹ) | ILAC [UKAS (Anh) / DKD (Đức) / JCSS (Nhật Bản: IA Nhật Bản) / NATA (Úc) / NVLAP, A2LA (Mỹ)], EA [UKAS (Anh) / DKD (Đức)], SADCA, APAC [ JCSS (Nhật Bản: IA Nhật Bản) / NATA (Úc) / NVLAP, A2LA (Mỹ)], IAAC [NVLAP, A2LA (Mỹ)]

ILAC: Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế
APAC: Hợp tác Công nhận Châu Á Thái Bình Dương
IAAC: Hợp tác Công nhận Liên Mỹ
EA: Hợp tác châu Âu về công nhận
SADCA: Công nhận Cộng đồng Phát triển Nam Phi

Khi nào thì JCSS là cần thiết?

Hiệu chuẩn JCSS là giải pháp khi bạn cần hiệu chuẩn bao gồm dữ liệu không chính xác, chẳng hạn như hiệu chuẩn ISO/IEC 17025, hiệu chuẩn ILAC, hiệu chuẩn MRA hoặc hiệu chuẩn IATF 16949.

Ví dụ cụ thể:

 • Hiệu chuẩn các thiết bị được sử dụng bởi các nhà sản xuất ô tô (hoặc xe máy) và các nhà cung cấp phụ tùng
 • Hiệu chuẩn các dụng cụ được sử dụng trong chứng nhận sản phẩm UL
 • Hiệu chuẩn các thiết bị theo yêu cầu của luật pháp Nhật Bản (đối với xạ trị) hoặc pháp lệnh của bộ (đối với dược phẩm và bán thuốc)