Thiết bị đo LCR, Thiết bị phân tích trở kháng, đo điện dung

Hioki tổng hợp nội dung câu hỏi từ khách hàng

Thiết bị phân tích trở kháng, lên đến 3 GHz

Thiết bị đo LCR, lên đến 10 MHz

Thiết bị đo điện dung, lên đến 1 MHz

Test Fixture hoặc Đầu Đo