เครื่องวัด LCR, เครื่องวิเคราะห์อิมพีแดนซ์, เครื่องวัดความจุ

ฮิโอกิ ให้ข้อมูลที่มีเกี่ยวกับการสอบถามจากลูกค้า

เครื่องวิเคราะห์อิมพีแดนซ์ สูงสุด 3 GHz

LCR Meters สูงสุด 10 MHz

มิเตอร์วัดความจุสูงสุด 1 MHz

ฟิกซ์เจอร์ทดสอบหรือโพรบ