Dạng sóng chỉnh lưu toàn sóng (dạng sóng chỉnh lưu nửa sóng) Phép đo (Máy đo, Máy đo kẹp)

Q Có máy kiểm tra hoặc ampe kìm nào có thể đo điện áp và dòng điện trong mạch chỉnh lưu toàn sóng và mạch chỉnh lưu nửa sóng không? Ngoài ra, nó có thể được đo bằng máy kiểm tra thẻ không?

Đ

Trong mạch chỉnh lưu toàn sóng và nửa sóng, các thành phần AC và DC trộn lẫn nhau nên dụng cụ đo có khả năng đo "DC + AC" là phù hợp. Card HiTesters không có khả năng đo AC+DC.

Sản phẩm có thể được đo lường:
-Đồng hồ vạn năng, Máy kiểm tra
Đồng Hồ Vạn Năng DT4281, Đồng Hồ Vạn Năng DT4282, Đồng Hồ Vạn Năng DT4261

- Ampe kìm:
Ampe kìm AC/DC CM4371-50, Ampe kìm AC/DC CM4373-50, Ampe kìm AC/DC CM4375-50

Sản phẩm liên quan