Kết nối cảm biến độ ẩm 10 kênh

Q Có thể đo 10 kênh độ ẩm bằng cách kết hợp Memory HiLogger LR8450 và Universal Unit U8551 và kết nối 10 Cảm biến độ ẩm Z2000 không? Có thể cung cấp bao nhiêu dòng điện từ LR8450 đến Cảm biến độ ẩm Z2000?

Đ

Vâng, bạn có thể.
Do mức tiêu thụ dòng điện của Z2000 nhỏ hơn 1 mA nên nó có thể cung cấp điện cho 100 đơn vị từ đầu ra điện áp của LR8450.
dòng điện cung cấp tối đa của LR8450 là 100 mA.
Tuy nhiên, do cực đầu ra điện áp là loại nút ấn nên cần phải hàn nhiều dây lại với nhau.

Sản phẩm liên quan