ต่อเซ็นเซอร์ความชื้น 10 ช่อง

Q เป็นไปได้หรือไม่ที่จะวัดความชื้น 10 ช่องโดยการรวม Memory HiLogger LR8450 และ Universal Unit U8551 และเชื่อมต่อ Humidity Sensor Z2000 10 ตัว สามารถจ่ายกระแสไฟจาก LR8450 ไปยัง Humidity Sensor Z2000 ได้เท่าใด

 A

ใช่คุณสามารถ.
เนื่องจากการใช้กระแสไฟฟ้าของ Z2000 น้อยกว่า 1 mA จึงสามารถจ่ายไฟได้ 100 ยูนิตจากขั้วเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าของ LR8450
กระแสไฟสูงสุดของ LR8450 คือ 100 mA
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขั้วต่อแรงดันไฟขาออกเป็นแบบปุ่มกด จึงจำเป็นต้องบัดกรีสายไฟหลายเส้นเข้าด้วยกัน

ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง