Không thể thay đổi cài đặt Độ phóng đại theo thang thời gian của Trình xem sóng (WV)

Q Dữ liệu được lưu bởi Thiết bị ghi dạng sóng MR8880 được hiển thị bằng Wave Viewer (WV) được cài đặt trên PC. Tôi muốn phóng to một phần cụ thể của dạng sóng nhưng không thể thay đổi độ phóng đại của trục thời gian. Có cách nào để thay đổi điều này?

Đ

Độ phóng đại trục thời gian không thể thay đổi tùy ý bởi Wave Viewer (WV).
Hệ số trục thời gian được đặt tùy thuộc vào độ dài của dữ liệu được ghi trong một lần thu thập dữ liệu.

Chúng tôi đề xuất các phương pháp sau:
1. Sử dụng Bộ xử lý sóng 9335, một phần mềm Hioki tùy chọn.
2.
Chỉ định phạm vi lưu của một phần cụ thể của dạng sóng bằng "con trỏ AB" và lưu nó vào Thiết bị ghi dạng sóng. Sau đó, Wave Viewer có thể hiển thị phần trong phạm vi đã lưu.

Câu hỏi thường gặp tham khảo
Sự khác biệt giữa Bộ xử lý sóng 9335 và Trình xem sóng (WV): Thiết bị ghi dạng sóng
 

Sản phẩm liên quan