Nguyên tắc của phân tích bùn điện cực LIB: Hệ thống phân tích bùn