Làm cách nào để cài đặt Logger Utility trong Windows 10?

Câu hỏi Muốn sử dụng phần mềm Logger Utility với dữ liệu tôi đã chụp bằng HiLogger Bộ nhớ LR8431 trên PC chạy Windows 10 của mình. Tôi đã cố gắng cài đặt phần mềm bằng CD-ROM được cung cấp nhưng nó không được cài đặt.

Đ

Đĩa CD-ROM bạn có có thể đã lỗi thời.

Tải phiên bản mới nhất của ứng dụng SF1000 Logger Utility tại đây:
https://www.hioki.com/sg-en/support/download/software/versionup/detail/id_574

[Downloads] --> [Drivers, Firmware & Software], and enter "LR8431" in the [Model number] search box. Click on "Logger Utility/Wireless Logger Collector... " to find the latest version of the software.-->Hoặc vào [Dịch vụ & Hỗ trợ] --> [Tải xuống] --> [Trình điều khiển, Phần sụn & Phần mềm], và nhập "LR8431" vào hộp tìm kiếm [Số kiểu máy]. Bấm vào "Logger Utility/Wireless Logger Collector..." để tìm phiên bản mới nhất của phần mềm.

Điều này cũng áp dụng cho Trạm ghi nhật ký không dây LR8410.