Thẻ SD đã đầy

Q Tôi đang sử dụng Bộ ghi nguồn PW3360 Kẹp trên. Tôi phải làm gì khi thẻ nhớ của thẻ SD đã đạt dung lượng tối đa?

Đ

Khi màn hình trên PW3360 Clamp On Logger hiển thị "Lỗi tệp", điều đó có nghĩa là đã đạt đến số lượng tệp hoặc thư mục tối đa được lưu và các tệp bổ sung không thể lưu được nữa. Vui lòng tắt thẻ SD bằng một thẻ trống vào lúc này.

Trên 3169 Clamp On Power HiTester đã ngừng sản xuất, biểu tượng ĐẦY ĐỦ sẽ xuất hiện và "Disk full" cũng sẽ xuất hiện trên màn hình.

Điều này cũng áp dụng cho các công cụ sau:
HiTester 3169 Clamp On Power