ampe kìm tương thích với Bluetooth

Q Có thể sử dụng đồng ampe kìm nào với giao tiếp không dây Bluetooth?

Đ

Ampe kìm CM4372,CM4374,CM4376 và CM4142 ampe kìm có giao tiếp không dây Bluetooth. Vui lòng tải xuống ứng dụng GENNECT Cross để sử dụng tính năng này.