แคลมป์มิเตอร์ที่รองรับบลูทูธ

ถาม แคลมป์มิเตอร์รุ่นใดที่สามารถใช้กับการสื่อสารไร้สาย Bluetooth ได้

 A

แคลมป์มิเตอร์ CM4372,CM4374,CM4376 และ CM4142 ทั้งหมดมีการสื่อสารไร้สาย Bluetooth โปรดดาวน์โหลดแอป GENNECT Cross เพื่อใช้คุณสมบัติ