Tổng biến dạng nhu cầu (TDD)

Q PQ3198 hoặc PQ3100 có thể đo Tổng độ méo nhu cầu (TDD) như định nghĩa của IEEE không?

Đ

Có, PQ3198 và PQ3100 đo Độ méo tổng nhu cầu (TDD) theo định nghĩa của IEEE 519-2022. Để đo TDD bằng Thiết Bị Phân Tích Chất Lượng Điện PQ3198 hoặc PQ3100, vui lòng sử dụng phần mềm ứng dụng PQ ONE PC miễn phí để đánh giá dữ liệu đo được. PQ ONE cung cấp các hàm tính TDD. Đảm bảo cập nhật ứng dụng PQ ONE PC của bạn lên phiên bản 6.10 trở lên.


Lưu ý áp dụng