การบิดเบือนอุปสงค์โดยรวม (TDD)

ถาม PQ3198 หรือ PQ3100 สามารถวัด Total Demand Distortion (TDD) ตามที่กำหนดโดย IEEE ได้หรือไม่

 A

ใช่ PQ3198 และ PQ3100 วัด Total Demand Distortion (TDD) ตามที่กำหนดโดย IEEE 519-2022 หากต้องการวัด TDD ด้วยเครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า PQ3198 หรือ PQ3100 โปรดใช้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันฟรีสำหรับพีซี PQ ONE เพื่อประเมินข้อมูลที่วัดได้ PQ ONE มีฟังก์ชันในการคำนวณ TDD อย่าลืมอัปเดต แอปพลิเคชัน PQ ONE PC ของคุณเป็นเวอร์ชัน 6.10 หรือใหม่กว่า


หมายเหตุการสมัคร