Phép đo từ PC (RM3545)

Q Có phần mềm nào để truyền dữ liệu đo từ RM3545 sang PC không?

Đ

Vui lòng tải xuống phần mềm mẫu từ liên kết bên dưới.
Ứng dụng mẫu THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ RM3545
https://www.hioki.com/en/support/versionup/detail/?downloadid=345