Hiển thị công suất âm trên kẹp trên đồng hồ đo điện

Q Tôi nhận được giá trị công suất âm (-) trên kẹp của tôi trên đồng hồ đo công suất. Nó có nghĩa là gì?

Đ

Kẹp trên cảm biến có thể được định vị theo hướng ngược lại.
Vui lòng xác nhận xem nhãn mũi tên (→) có được định hướng theo cùng hướng với dòng điện từ nguồn điện đến thiết bị được đo hay không.