Cách chuyển dữ liệu từ 8430 sang PC

Q Vui lòng tư vấn cách chuyển dữ liệu từ 8430 sang PC.

Đ

Có hai phương pháp.

 

1. Tiện ích ghi nhật ký
Lưu vào PC trong thời gian thực bằng cách sử dụng phần mềm "Logger Utility" được cung cấp.
(Dữ liệu đã lưu trên PC không thể tải lại vào 8430.)

2. Thẻ CF
Lưu dữ liệu vào thẻ PC trên 8430 và đọc tệp bằng PC.
Định dạng nhị phân tương thích với Logger Utility và 8430, còn định dạng CSV dành cho Excel, v.v.
1) Mang thẻ CF vào PC
2) Kết nối 8430 và PC qua giao diện USB sau khi cài đặt 8430 sang chế độ ổ đĩa USB. Thẻ CF được nhận dạng là ổ đĩa di động trên PC để bạn có thể sao chép và di chuyển tệp.